999 Doa Hoa Hong by Anh Tu

Sharing is caring!

Vietnamese Title: 999 Đóa Hoa Hồng (999 Doa Hoa Hong)

English Translation: 999 Roses

Music: Samuel Tai’s 999 Roses

Viet Lyrics by: Khúc Lan (Khuc Lan)

Vắng em chiều nay, án mây nhẹ theo gió bay
The absence of your presence this afternoon, the patches of cloud are drifting along with the wind
Vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ văng đầy
A stir of longing, adding in along with sorrow’s thickness
Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiên bống dài
The sun has faded on the street that once cast a long shadow
Anh mãi yêu em trong kỷ niệm
I’ll always love you in memory

Bống trăng ngày xưa với khung trời anh ước mơ
A past moon’s shadow, along with the sky that I had dreamed of
Vẫn đứng bơ vơ một mình đêm vắng mong chờ
Are still standing and waiting alone in the dark nights
Tuyết rơi mùa đông tiễn em về trong giá băng
Snow falling in winter, sending you off to the land of frostbites
Cho anh mãi đơn côi, người tình ơi
Leaving me in a state of endless loneliness, oh my love

Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn
That past rose garden has already withered
Con tim khổ đau đã héo mòn
That suffering heart has already rotted away
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng
Waiting for love is all but too late
Chôn đi bao nhiêu những ước mộng
Burying all of those hopes and dreams
Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời
Will always live with those wonderful memories
Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi
Will always live with the only hope of loving you

(music)

Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưa
There were rainy afternoons, which I returned to the paths of the past
Mưa ướt trên vai, lạc loài những tiếng nhạc buồn
The rain drenched my shoulders, lost in it were the sorrowful melodies
Có những chiều đông, khi tâm hồn anh giá băng
There were winter afternoons, when my soul froze over
Tên em anh nhắc trên môi, người tình ơi
I would call out your name on my lips, oh my love

Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn
That past rose garden has already withered
Con tim khổ đau đã héo mòn
That suffering heart has already rotted away
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng
Waiting for love is all but too late
Chôn đi bao nhiêu những ước mộng
Burying all of those hopes and dreams
Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời
Will always live with those wonderful memories
Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi
Will always live with the only hope of loving you

Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn
That past rose garden has already withered
Con tim khổ đau đã héo mòn
That suffering heart has already rotted away
Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng
Waiting for love is all but too late
Chôn đi bao nhiêu những ước mộng
Burying all of those hopes and dreams
Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời
Will always live with those wonderful memories
Mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi
Will always live with the only hope of loving you

(music)

Vắng em chiều nay, án mây nhẹ theo gió bay
The absence of your presence this afternoon, the patches of cloud are drifting along with the wind
Vương vấn đâu đây, điệu buồn nhung nhớ văng đầy
A stir of longing, adding in along with sorrow’s thickness
Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiên bống dài
The sun has faded on the street that once cast a long shadow
Anh mãi yêu em trong kỷ niệm…
I’ll always love you in memory…

*All English translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *