Affective Line by 183 Club

Sharing is caring!

(Uploaded by: Linh Sam)

Song Title: Affective Line (感情線)

Original Song: Unsaid

Chinese Lyrics: Toro and Ke Cheng Xiong (柯呈雄)

Music by: AJ Junior

Producers: Ke Cheng Xiong and James Chu (柯呈雄 & 祝鏘博)

Main Vocalists: Ehlo Huang (黃玉榮) and Jacky Chu (祝釩剛)

Chorus Vocalists: Sam Wang (王少偉), Ming Dao (明道), and Johnny Yan (顏行書)

Key:
Bold = Original Lyrics
Burnt Orange = Pin Yin
Golden = Ehlo
Blue = Jacky
Green = Ehlo + Jacky
Teal = Chorus

我想我己開始有點疑惑
wo xiang wo ji kai shi you dian yi huo
I think I’m starting to have doubts
Anh đã bắt đầu cảm thấy có chút nghi ngờ
好像被他說中些什麼
hao xiang bei ta shuo zhong xie shen me
As if what he said could be true
Giống như là anh ta đã nói trúng gì
難道己經沒有別的選擇
nan dao ji jing mei you bie de xuan ze
Could it be that we don’t have any other choice?
Chẳng lẽ chúng ta không còn chọn lựa nào khác sao?
只能乖乖的束手就策
zhi neng guai guai de shu shou jiu ce
The only strategy is to helplessly obey
Chỉ có cách duy nhất là ngoan ngoản khoanh tay lại thôi

難過的是我們做了選擇
nan guo de shi wo men zuo le xuan ze
What’s disheartening is that we’ve chosen
Đau lòng nhứt là chúng ta đã chọn lựa rồi
是對是錯誰也沒把握
shi dui shi cuo shui ye mei ba wo
Whether right or wrong, no one could be certain
Là đúng hay sai, ai mà biết được
如果要我放手才能獲得
ru guo yao wo fang shou   cai neng huo de
If I must let go to achieve
Nếu như chỉ có cách buông tay mới là thắng lợi
為何在我心中 有捨不得
wei he zai wo xin zhong   you she bu de
Then why is there reluctance in my heart?
Thì tại sao trong lòng anh lại có cảm giác không nở?

看著你要走 還裝著笑容
kan zhe ni yao zou   hai zhuang zhe xiao rong
Seeing you wanting to leave yet I pretend to smile
Nhận ra được rằng em muốn bỏ đi, nhưng anh vẫn cố gượng cười
掩飾的脆弱要撐多久
yan shi de cui ruo yao cheng duo jiu
How much longer must I withstand concealing my vulnerability?
Anh còn phải chôn kín sự nhu nhược đến bao giờ?
如果現在開口 如何挽留
ru guo xian zai kai kou   ru he wan liu
If I speak up now, how can I detain your departure?
Nếu giờ anh mở lời, làm sao mới giữ chân em lâu hơn nữa?
感情這條線 注定只能這麼遠
gan qing zhe tiao xian   zhu ding zhi neng zhe me yuan
This line of affection was fated to only be this long
Vận mệnh chỉ có thể khiến cho con đường tình này dài đến thế thôi

不敢相信己經來到終點
bu gan xiang xin ji jing lai dao zhong dian
I don’t want to believe that we’ve reached the end
Anh không muốn tin rằng chúng ta đã đến con đường cùng
想你愛他必定多一些
xiang ni ai ta bi ding duo yi xie
I’m certain that you love him a little more than me
Anh tin tưởng rằng em yêu anh ta nhiều hơn anh một chút
我們之間不可能再回到從前
wo men zhi jian bu ke neng zai hui dao cong qian
Our relationship could never return to the past
Quan hệ của chúng ta không thể nào trở về như quá khứ được
我還傻傻畫著 幸福線
wo hai sha sha hua zhe   xing fu xian
Yet I still foolishly draw the line of happiness
Nhưng anh vẫn khờ dại vẽ đường hạnh phúc

看著你走遠 還繼續裝笑臉
kan zhe ni zou yuan   hai ji xu zhuang xiao lian
Seeing you’ve left far yet I still pretend to put on a happy face
Nhìn thấy em đi thật xa, nhưng anh vẫn cố để mặt cười
掩飾折磨我能撐多久
yan shi zhe mo wo neng cheng dou jiu
How much longer must I withstand concealing the torments?
Anh còn phải chôn kín sự đau khổ đến bao giờ?
如果現在開口 (現在開口)  怎麼挽留 (怎麼挽留)
ru guo xian zai kai kou   (xian zai kai kou)   zen me wan liu   (zen me wan liu)
If I speak up now (Speak up now), how can I detain your departure? (How can I detain your departure?)
Nếu giờ anh mở lời (Bây giờ lên tiếng), làm sao mới giữ chân em lâu hơn nữa? (Làm cách nào mới giữ em lại được?)
感情這條線 注定無法延長一點
gan qing zhe tiao xian   zhu ding wu fa yan zhang yi dian
This line of affection was fated to not be prolonged
Vận mệnh không cho phép con đường tình này dài thêm được nữa

你己不在 而我何時才清醒
ni ji bu zai   er wo he shi cai qing xing
You’re already gone yet when will I awaken
Em không còn đây nữa, nhưng anh lúc nào mới tỉnh giấc
相信一切都是命
xiang xin yi qie dou shi ming
And believe that it is all fate?
Và tin rằng tất cả đều là vận mệnh?
不曾放棄你 (不曾放棄你) 我不會說什麼
bu ceng fang qi ni   (bu ceng fang qi ni)   wo bu hui shuo shen me
Haven’t given up on you in the past (Never given up on you before), I can’t say anything
Vì anh chưa từng bỏ rơi em bao giờ (Chưa từng từ bỏ em bao giờ), nên anh cũng không biết nói những gì
默默的承受 像個男子漢
mo mo de cheng shou   xiang ge nan zi han
I can only silently accept this like a man
Anh chỉ có thể âm thầm chấp nhận như một người đàn ông thật sự

看著你要走 (Baby看著你要走) 還裝著笑容 (我還裝著笑容)
kan zhe ni yao zou   (baby kan zhe ni yao zou)   hai zhuang zhe xiao rong   (wo hai zhuang zhe xiao rong)
Seeing you wanting to leave (Baby, seeing you wanting to leave) yet I pretend to smile (I’m still pretending to smile)
Nhận ra được rằng em muốn bỏ đi (Em yêu, nhìn thấy em muốn bỏ đi), nhưng anh vẫn cố gượng cười (Anh vẫn cố gượng cười)
掩飾的脆弱要撐多久 (還能撐多久)
yan shi de cui ruo yao cheng duo jiu   (hai neng cheng duo jiu)
How much longer must I withstand concealing my vulnerability? (How much longer could I withstand it?)
Anh còn phải chôn kín sự nhu nhược đến bao giờ? (Anh còn có thể chịu đựng đến bao giờ?)
如果現在開口 (現在開口) 如何挽留 (如何挽留)
ru guo xian zai kai kou   (xian zai kai kou)   ru he wan liu   (ru he wan liu)
If I speak up now (Speak up now), how can I detain your departure? (How can I detain your departure?)
Nếu giờ anh mở lời (Bây giờ lên tiếng), làm sao mới giữ chân em lâu hơn nữa? (Làm cách nào mới giữ em lại được?)
感情這條線 注定只能這麼遠
gan qing zhe tiao xian   zhu ding zhi neng zhe me yuan
This line of affection was fated to only be this long
Vận mệnh chỉ có thể khiến cho con đường tình này dài đến thế thôi

看著你要走 還裝著笑容 (We will carry on)
kan zhe ni yao zou   hai zhuang zhe xiao rong
Seeing you wanting to leave yet I pretend to smile (We will carry on)
Nhận ra được rằng em muốn bỏ đi, nhưng anh vẫn cố gượng cười (Chúng ta vẫn phải tiếp tục đi)
掩飾的脆弱要撐多久 (Knowing there were words I never said, Baby)
yan shi de cui ruo yao cheng duo jiu
How much longer must I withstand concealing my vulnerability? (Knowing there were words I never said, Baby)
Anh còn phải chôn kín sự nhu nhược đến bao giờ? (Dù biết rằng còn có nhiều lời anh chưa nói ra, em ơi)
如果現在開口 (現在開口) 如何挽留 (如何挽留)
ru guo xian zai kai kou   (xian zai kai kou)   ru he wan liu   (ru he wan liu)
If I speak up now (Speak up now), how can I detain your departure? (How can I detain your departure?)
Nếu giờ anh mở lời (Bây giờ lên tiếng), làm sao mới giữ chân em lâu hơn nữa? (Làm cách nào mới giữ em lại được?)
感情這條線 注定只能這麼遠
gan qing zhe tiao xian   zhu ding zhi neng zhe me yuan
This line of affection was fated to only be this long
Vận mệnh chỉ có thể khiến cho con đường tình này dài đến thế thôi

Let the words remain unsaid…
Hãy để những lời đó tiếp tục là những điều chưa nói ra…

*All translations were done by DTLCT.

NOTE: Years ago when the drama was airing and its soundtrack released, I remember SUBlimes and others had translated the song already BUT this is just a practice session for me so I think it would be best to hunt down their versions for a better interpretation.

Sharing is caring!

7 thoughts on “Affective Line by 183 Club

    1. I wasn’t sure on some parts, but I published it anyway, LOL! Now that you commented, it reminded me to go look for some tweaks.

      How did James do with the singing? LOL!

      1. James sang ‘Affective Line’ in the second half of his concert, when he’d found a deeper, more teflective mood. He sang it with great intnsity and control.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *