Hero in the Wind by Zhang Han

Sharing is caring!

(Credit: 福茂唱片)

Song Title: Hero in the Wind (風中英雄)

Music by: Tan Xuan (譚旋)

Lyrics by: Wu Mu Shan and Tan Xuan (吳牧禪, 譚旋)

Key:
Bold = Chinese
Navy Blue = Pin Yin
Pink = English
Green = Vietnamese

蕭瑟的風 吹得人好疼
xiao se de feng   chui de ren hao teng
The wind’s rustling causes one great pain
Gió xào xạc thổi khiến người lòng đau
是誰在蠢蠢欲動
shi shui zai chun chun yu dong
Who is getting restless?
Ai đang bồn chồn không yên?

漫長的夜 飄搖的燈籠
man zhang de ye   piao yao de deng long
Endless night, lantern swaying in the wind
Đêm dài vô tận, lồng đèn đang lắc lư trong gió
是誰在把光明歌頌
shi shui zai ba guang ming ge song
Who is praising the light?
Ai đang đem ánh sáng đi ca tụng?

無情的人情深似海
wu qing de ren qing shen si hai
The heartless one’s heart is actually full of compassion
Người của Vô Tình tình thâm tựa hải
鐵鑄的手打破蒼穹
tie zhu de shou da po cang qiong
The iron cast’s hand could smash through Heaven
Tay của Thiết Thủ có thể phá vỡ trời xanh
追命的人來去如風
zhui ming de ren lai qu ru feng
The chaser would come and go like the wind
Người của Truy Mệnh thì đi lại như cơn gió
冷血的劍劃破長空
leng xue de jian hua po zhang kong
The cold-blooded one’s sword could rip through the vast sky
Kiếm của Lãnh Huyết có thể chém đứt trời cao

天地間風起雲湧
tian di jian feng qi yun yong
The realms of Heaven and earth are going through turbulent times
Trời và đất đang trong vòng hỗn loạn
只願生死與共
zhi yuan sheng si yu gong
Only hoping to live and die together
Chỉ nguyện sống chết cùng nhau
愛與恨似幻似空
ai yu hen si huan si kong
Love and hate are like that of illusion and emptiness
Yêu và hận giống như là hư ảo và hư không
只想道一聲珍重
zhi xiang dao yi sheng zhen zhong
Only want to say a phrase of take care
Chỉ muốn nói một câu trân trọng
一聲珍重
yi sheng zhen zhong
A phrase of take care
Một câu trân trọng

(music)

蕭瑟的風 吹得人好疼
xiao se de feng chui de ren hao teng
The wind’s rustling causes one great pain
Gió xào xạc thổi khiến người lòng đau
是誰在蠢蠢欲動
shi shui zai chun chun yu dong
Who is getting restless?
Ai đang bồn chồn không yên?

漫長的夜 飄搖的燈籠
man zhang de ye piao yao de deng long
Endless night, lantern swaying in the wind
Đêm dài vô tận, lồng đèn đang lắc lư trong gió
是誰在把光明歌頌
shi shui zai ba guang ming ge song
Who is praising the light?
Ai đang đem ánh sáng đi ca tụng?

無情的人情深似海
wu qing de ren qing shen si hai
The heartless one’s heart is actually full of compassion
Người của Vô Tình tình thâm tựa hải
鐵鑄的手打破蒼穹
tie zhu de shou da po cang qiong
The iron cast’s hand could smash through Heaven
Tay của Thiết Thủ có thể phá vỡ trời xanh
追命的人來去如風
zhui ming de ren lai qu ru feng
The chaser would come and go like the wind
Người của Truy Mệnh thì đi lại như cơn gió
冷血的劍劃破長空
leng xue de jian hua po zhang kong
The cold-blooded one’s sword could rip through the vast sky
Kiếm của Lãnh Huyết có thể chém đứt trời cao

天地間風起雲湧
tian di jian feng qi yun yong
The realms of Heaven and earth are going through turbulent times
Trời và đất đang trong vòng hỗn loạn
只願生死與共
zhi yuan sheng si yu gong
Only hoping to live and die together
Chỉ nguyện sống chết cùng nhau
愛與恨似幻似空
ai yu hen si huan si kong
Love and hate are like that of illusion and emptiness
Yêu và hận giống như là hư ảo và hư không
只想道一聲珍重
zhi xiang dao yi sheng zhen zhong
Only want to say a phrase of take care
Chỉ muốn nói một câu trân trọng

風乾的傷口還痛
feng gan de shang kou hai tong
The seasoned wound is still hurting
Vết thương đã lành vẫn còn đau
苦與淚藏在心中
ku yu lei cang zai xin zhong
The pain and tears are concealed within the heart
Đau khổ và nước mắt đang được chôn kín trong lòng
看壯志浩氣如虹
zhan zhuang zhi hao qi ru hong
Seeing the strong and noble spirits just like rainbow
Nhìn thấy tráng chí hào khí giống như cầu vồng
用熱血祭奠英雄
yong re xue ji dian ying xiong
Using the warm blood to offer sacrifices to the heroes
Dùng nhiệt huyết để tế những anh hùng
祭奠英雄
ji dian ying xiong
Offer sacrifices to the heroes
Tế những anh hùng

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

One thought on “Hero in the Wind by Zhang Han

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *