Priceless by Phil Chang

Sharing is caring!

(Uploaded by: 藍色點唱機)

Song Title: Priceless (千金難買)

Lyricist:  Shi Yi Lang (十一郎)

Composer: Phil Chang (張宇)

Key:
Bold = Chinese
Indigo = Pin Yin
Royal Blue = English
Sea Green = Vietnamese

讓我慢慢整理
rang wo man man zheng li
Let me slowly organize
Để tôi từ từ chỉnh lại
你想要的全部都歸你
ni xiang yao de quan bu dou gui ni
Returning all that you wanted
Trả lại tất cả những gì em muốn
反正我連你都己失去
fan zheng wo lian ni dou ji shi qu
Our connection has been lost anyway
Dù sao quan hệ của chúng ta cũng đã mất đi
再失去更多也沒有關係
zai shi qu geng duo ye mei guan xi
Even if there’s even more to lose, it’s all right
Cho dù có mất thêm nữa cũng không sao

別急著回去
bie jie zhe hui qu
Don’t rush back
Đừng vội vàng quay về
別把一切粉碎的太徹底
bie ba yi qie fen sui de tai che di
Don’t hang onto this breakup so thoroughly
Đừng cố bám lấy sự chia ly này 
是你的都在原地等你
shi ni de dou zai yuan di deng ni
All that was yours are at the original point waiting for you
Tất cả thuộc về em đang ở tại nguyên điểm đợi em
不要現在傷我的心
bu yao xian zai shang wo de xin
Stop injuring my heart
Đừng làm khổ tim anh hơn nữa

我以為我們己經
wo yi wei wo men ji jing
I thought that our
Anh tưởng rằng tình
愛到不能割捨
ai dao bu neng ge she
Love shouldn’t be cast away
Của chúng ta không nên vứt đi
誰知道
shui zhi dao
Who knew
Ai biết được
一個掙脫 一個受困
yi ge zheng tuo   yi ge shou kun
A struggle, a trap
Một chút khó khăn, một chút trở ngại
你的唇 半開半合
yi de chun   ban kai ban he
Your lips, half parting, half joining
Môi em, nửa rẽ, nửa hợp
彷彿在說著
fang fu zai shuo zhe
As if it’s trying to say something
Giống như đang muốn nói những gì
有多少緣份
you duo shao yuan fen
Having that much fate
Có bao nhiêu duyên phận
做多久情人
zuo duo jiu qing ren
Having been lovers for so long
Làm được tình nhân bấy lâu

你用你認定的愛
ni yong ni ren ding de ai
You used your love’s conviction
Em dùng tín nhiệm tình yêu của em
衡量我們未來
heng liang wo men wei lai
To weigh our future
Để đi cân nhấc tương lai của chúng ta
我在你決定的之外
wo zai ni jue ding de zhi wai
Excluding me from your decision
Loại trừ anh ra khỏi sự quyết định của em
你的心關了不開
ni de xin guan le bu kai
You shutting your heart, not allowing it to open
Em khép kín trái tim lại, không cho nó mở ra
只是要我更明白
zhi shi yao wo geng ming bai
Only allow me to understand even more
Chỉ để anh càng hiểu thêm rằng
千金難買一次愛重來
qian jin nan mai yi ci ai zhong lai
That no amount of gold could buy love back
Ngàn vàng cũng không mua lại được tình yêu

(music)

讓我慢慢整理
rang wo man man zheng li
Let me slowly organize
Để tôi từ từ chỉnh lại
你想要的全部都歸你
ni xiang yao de quan bu dou gui ni
Returning all that you wanted
Trả lại tất cả những gì em muốn
反正我連你都己失去
fan zheng wo lian ni dou ji shi qu
Our connection has been lost anyway
Dù sao quan hệ của chúng ta cũng đã mất đi
再失去更多也沒有關係
zai shi qu geng duo ye mei guan xi
Even if there’s even more to lose, it’s all right
Cho dù có mất thêm nữa cũng không sao

別急著回去
bie jie zhe hui qu
Don’t rush back
Đừng vội vàng quay về
別把一切粉碎的太徹底
bie ba yi qie fen sui de tai che di
Don’t hang onto this breakup so thoroughly
Đừng cố bám lấy sự chia ly này 
是你的都在原地等你
shi ni de dou zai yuan di deng ni
All that was yours are at the original point waiting for you
Tất cả thuộc về em đang ở tại nguyên điểm đợi em
不要現在傷我的心
bu yao xian zai shang wo de xin
Stop injuring my heart
Đừng làm khổ tim anh hơn nữa

你用你認定的愛
ni yong ni ren ding de ai
You used your love’s conviction
Em dùng tín nhiệm tình yêu của em
衡量我們未來
heng liang wo men wei lai
To weigh our future
Để đi cân nhấc tương lai của chúng ta
我在你決定的之外
wo zai ni jue ding de zhi wai
Excluding me from your decision
Loại trừ anh ra khỏi sự quyết định của em
你的心關了不開
ni de xin guan le bu kai
You shutting your heart, not allowing it to open
Em khép kín trái tim lại, không cho nó mở ra
只是要我更明白
zhi shi yao wo geng ming bai
Only allow me to understand even more
Chỉ để anh càng hiểu thêm rằng
千金難買一次愛重來
qian jin nan mai yi ci ai zhong lai
That no amount of gold could buy love back
Ngàn vàng cũng không mua lại được tình yêu

你用你認定的愛
ni yong ni ren ding de ai
You used your love’s conviction
Em dùng tín nhiệm tình yêu của em
衡量我們未來
heng liang wo men wei lai
To weigh our future
Để đi cân nhấc tương lai của chúng ta
我在你決定的之外
wo zai ni jue ding de zhi wai
Excluding me from your decision
Loại trừ anh ra khỏi sự quyết định của em
你的心關了不開
ni de xin guan le bu kai
You shutting your heart, not allowing it to open
Em khép kín trái tim lại, không cho nó mở ra
只是要我更明白
zhi shi yao wo geng ming bai
Only allow me to understand even more
Chỉ để anh càng hiểu thêm rằng
千金難買一次愛重來
qian jin nan mai yi ci ai zhong lai
That no amount of gold could buy love back
Ngàn vàng cũng không mua lại được tình yêu

(music)

你用你認定的愛
ni yong ni ren ding de ai
You used your love’s conviction
Em dùng tín nhiệm tình yêu của em
衡量我們未來
heng liang wo men wei lai
To weigh our future
Để đi cân nhấc tương lai của chúng ta
我在你決定的之外
wo zai ni jue ding de zhi wai
Excluding me from your decision
Loại trừ anh ra khỏi sự quyết định của em
你的心關了不開
ni de xin guan le bu kai
You shutting your heart, not allowing it to open
Em khép kín trái tim lại, không cho nó mở ra
只是要我更明白
zhi shi yao wo geng ming bai
Only allow me to understand even more
Chỉ để anh càng hiểu thêm rằng
千金難買一次愛重來
qian jin nan mai yi ci ai zhong lai
That no amount of gold could buy love back
Ngàn vàng cũng không mua lại được tình yêu

你用你認定的愛
ni yong ni ren ding de ai
You used your love’s conviction
Em dùng tín nhiệm tình yêu của em
衡量我們未來
heng liang wo men wei lai
To weigh our future
Để đi cân nhấc tương lai của chúng ta
我在你決定的之外
wo zai ni jue ding de zhi wai
Excluding me from your decision
Loại trừ anh ra khỏi sự quyết định của em
你的心關了不開
ni de xin guan le bu kai
You shutting your heart, not allowing it to open
Em khép kín trái tim lại, không cho nó mở ra
只是要我更明白
zhi shi yao wo geng ming bai
Only allow me to understand even more
Chỉ để anh càng hiểu thêm rằng
千金難買一次愛重來
qian jin nan mai yi ci ai zhong lai
That no amount of gold could buy love back
Ngàn vàng cũng không mua lại được tình yêu

有誰該勉強誰再留下來
you shui gai mian qiang shui zai liu xia lai
Who could force someone to stay?
Ai có thể miển cưởng kẻ khác ở lại?
還是誰先不愛誰就離開
hai shi shui xian bu ai shui jiu li kai
And who could just leave first if love is not present?
Và ai sẽ là người ra đi trước khi tình không còn?
你的心關了不開
ni de xin guan le bu kai
You shutting your heart, not allowing it to open
Em khép kín trái tim lại, không cho nó mở ra
只是要我更明白
zhi shi yao wo geng ming bai
Only allow me to understand even more
Chỉ để anh càng hiểu thêm rằng
千金難買一次愛重來
qian jin nan mai yi ci ai zhong lai
That no amount of gold could buy love back
Ngàn vàng cũng không mua lại được tình yêu

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

1 thought on “Priceless by Phil Chang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Reflections

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading