Let’s Not Fall In Love Again by Nicholas Teo

Sharing is caring!

(Uploaded by: iamNicholasTeo)

Song Title: Let’s Not Fall In Love Again (別再驚動愛情)

Music & Lyrics by: Zyan Chen (陳賴見)

Key:
Bold = Chinese
Navy Blue = Pin Yin
Olive = English
Royal Blue = Vietnamese

城市很大 後來我走過海角天涯
cheng shi hen da   hou lai wo zou guo hai jiao tian ya
The city’s humongous yet after I had traveled to the ends of the world
Thành phố thiệt lớn, nhưng sau khi tôi đã từng đi tới tận chân trời gốc biển
城市有時會變小
cheng shi you shi hui bian xiao
The town sometimes become smaller
Thành phố có lúc đã biến nhỏ đi
小得你背影 無法裝下
xiao de ni bei ying   wu fa zhuang xia
Small to the point that your back view couldn’t be masqueraded
Nhỏ đến mức mà bóng lưng của em không thể nào giả dạng được

最近好嗎 我怎麼一時間 無從回答
zui jin hao ma   wo zen me yi shi jian   wu cong hui da
How have you been lately? How come I can’t respond to that immediately?
Lúc này khỏe không? Tại sao tôi lại nhứt thời không thể trả lời được?
老朋友般的對話
lao peng you pan de dui hua
Just like old friends conversing
Giống như bạn cũ trò chuyện
表情卻有一點複雜
biao qing que you yi dian fu za
Yet the facial expression is a little complicated
Nhưng biểu cảm lại có chút gì phức tạp hơn 

像普通朋友一樣融洽
xiang pu tong peng you yi yang rong qia
Just like how harmonious acquaintances are
Giống như bạn bè thông thường hòa hợp vậy
禮貌的就請別再驚動愛情吧
li mao de jiu qing bie zai jing dong ai qing ba
As a courtesy, please do not mention love anymore
Nếu lịch sự thì xin đừng nhắc tới chuyện cảm tình nữa
不想再為一時感觸
bu xiang zai wei yi shi gan chu
I don’t want to be stirred by emotions once again
Tôi không muốn vì cảm xúc nhứt thời
以後被相同諾言懲罰
yi hou bei xiang tong nuo yan cheng fa
And then be punished by the same promises later
Để rồi sau này lại bị những lời hứa hẹn đó giày vò
再次付出代價
zai ci fu chu dai jia
Thus once again paying the price
Lại phải thêm một lần nữa trả giá

這幾天這幾月這幾年 我不懷念
zhe ji tian zhe ji yue zhe ji nian   wo bu huai nian
These past days, months, and years, I haven’t reminisced
Những ngày, tháng và năm qua, tôi không có hoài niệm
這一刻這一分這一秒 你在我前面
zhe yi ke zhe yi fen zhe yi miao   ni zai wo qian mian
These past hours, minutes, and seconds that you’ve been right in front of me
Những giờ, phút và giây trôi mà em đã xuất hiện trước mặt tôi 
回憶多痛苦 又被發現
hui yi duo tong ku   you bei fa xian
The memories have been more painful and exposed
Nó đã khiến cho hồi ức càng đau khổ và đã bị bộc lộ

我不願我不要我不想 在相同的地點擱淺
wo bu yuan wo bu yao wo bu xiang   zai xiang tong de di dian ge qian
I’m unwilling and I don’t want to be held back at the same place
Tôi không cam nguyện và không muốn bị giữ lại tại một chỗ mãi như vậy
你的我的他的 就請劃清界限
ni de wo de ta de   jiu qing hua qing jie xian
Yours, mine, his, just please draw the boundary clearly
Những gì thuộc về em, anh, hay là anh ta, xin hãy vạch rõ ranh giới
我過得很好 不要打擾
wo guo de hen hao   bu yao da rao
I’ve been fine, please do not disturb
Cuộc sống của tôi rất tốt, xin đừng quấy nhiễu
這一刻安定就好
zhe yi ke an ding jiu hao
Right now, stability is good
Thời khắc hiện tại, được ổn định là tốt rồi

(music)

城市很大 擁有我的失敗和偉大
cheng shi hen da   yong you wo de shi bai he wei da
The city’s humongous, possessing my defeat and greatness
Thành phố thiệt lớn, có cả sự thất bại lẫn vĩ đại của tôi 
城市有時會變小
cheng shi you shi hui bian xiao
The town sometimes becomes smaller
Thành phố có lúc đã biến nhỏ đi
小得無法 把寂寞消化
xiao de wu fa   ba ji mo xiao hua
Small to the point that it couldn’t dissolve loneliness
Nhỏ đến mức mà không thể nào xóa tan đi nỗi cô đơn 

就算假如 當時你是他 或者我是他
jiu suan jia ru   dang shi ni shi ta   huo zhe wo shi ta
Even if, during that time, you were him or if I were him
Giá như lúc đó em là anh ta, hoặc giả anh là anh ta
掌心的地圖交叉
zhang xin de di tu jiao cha
At the center of the intersection on the map
Ở tại giao điểm trên bản đồ
誰能保證看到彼岸花
shui neng bao zheng kan dao bi an hua
Who could guarantee that they can see the flower on the other shore?
Ai có thể bảo đảm rằng họ nhìn thấy được hoa ở bên kia bờ?

像普通朋友一樣融洽
xiang pu tong peng you yi yang rong qia
Just like how harmonious acquaintances are
Giống như bạn bè thông thường hòa hợp vậy
禮貌的就請別再驚動愛情吧
li mao de jiu qing bie zai jing dong ai qing ba
As a courtesy, please do not mention love anymore
Nếu lịch sự thì xin đừng nhắc tới chuyện cảm tình nữa
不想再為一時感觸
bu xiang zai wei yi shi gan chu
I don’t want to be stirred by emotions once again
Tôi không muốn vì cảm xúc nhứt thời
以後被相同諾言懲罰
yi hou bei xiang tong nuo yan cheng fa
And then be punished by the same promises later
Để rồi sau này lại bị những lời hứa hẹn đó giày vò
再次付出代價
zai ci fu chu dai jia
Thus once again paying the price
Lại phải thêm một lần nữa trả giá

這幾天這幾月這幾年 我不懷念
zhe ji tian zhe ji yue zhe ji nian   wo bu huai nian
These past days, months, and years, I haven’t reminisced
Những ngày, tháng và năm qua, tôi không có hoài niệm
這一刻這一分這一秒 你在我前面
zhe yi ke zhe yi fen zhe yi miao   ni zai wo qian mian
These past hours, minutes, and seconds that you’ve been right in front of me
Những giờ, phút và giây trôi mà em đã xuất hiện trước mặt tôi 
回憶多痛苦 又被發現
hui yi duo tong ku   you bei fa xian
The memories have been more painful and exposed
Nó đã khiến cho hồi ức càng đau khổ và đã bị bộc lộ

我不願我不要我不想 在相同的地點擱淺
wo bu yuan wo bu yao wo bu xiang   zai xiang tong de di dian ge qian
I’m unwilling and I don’t want to be held back at the same place
Tôi không cam nguyện và không muốn bị giữ lại tại một chỗ mãi như vậy
你的我的他的 就請劃清界限
ni de wo de ta de   jiu qing hua qing jie xian
Yours, mine, his, just please draw the boundary clearly
Những gì thuộc về em, anh, hay là anh ta, xin hãy vạch rõ ranh giới
我過得很好 不要打擾
wo guo de hen hao   bu yao da rao
I’ve been fine, please do not disturb
Cuộc sống của tôi rất tốt, xin đừng quấy nhiễu
這一刻安定就好
zhe yi ke an ding jiu hao
Right now, stability is good
Thời khắc hiện tại, được ổn định là tốt rồi

*All translations were done by DTLCT.

Sharing is caring!

2 thoughts on “Let’s Not Fall In Love Again by Nicholas Teo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *